หน้าแรก ประวัติอาจารย์ สักยันต์ วัตถุมงคล ภาษาจีน ข่าวสาร ประมวลภาพ สังคมออนไลน์ ติดต่อเรา

ข้อควรระวังสำหรับการสักยันต์

ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่จะศึกษาหาอาจารย์สักยันต์ที่ถูกต้องของจริง

อาจารย์สักยันต์ท่านอื่นๆในปัจจุบัน เท่าที่ศึกษาดูโดยละเอียดมานานพอสมควร แล้ว ไม่ใช่ หรือ บารมีไม่ถึง ที่จะเป็นอาจารย์สักยันต์ ที่ถูกต้อง ให้ ลูกศิษย์ลูกหา และประชาชน ผู้เลื่อมใส ได้กราบไหว้ ระลึกถึงได้ ยันต์ของอาจารย์หนู กันภัย ที่มีชื่อเสียงทุกยุคทุกสมัย ก็ต่างพากันลอกเลียนแบบ เอามาสักกันอย่างมากมาย คาถาเสก ก็ไม่มีจริง ไม่เคยถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทมาจริง ถูกต้องตามโบราณจารย์ อย่างนี้ต้องเรียกว่า ของปลอม คนที่ไม่ทราบจริงๆก็ถูกหลอกลวงได้ง่าย จากการสมอ้างสรรพคุณต่างๆ ซึ่งอาจารย์สักยันต์เหล่านี้สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ทุกหนทุกแห่ง ในปัจจุบันรัฐยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการนี้หรือให้มีหน่วยงานราชการมาควบคุม ผู้เลื่อมใสควรศึกษาให้ถูกต้อง

 

ต้นตำราของจริงที่เหลืออยู่หนึ่งเดียวแห่งสยาม

ในปัจจุบันอาจารย์สักยันต์ มีขึ้นมากมายเต็มไปหมด ทั่วบ้านทั่วเมือง ใครอยากจะมีความศรัทธา อยากได้รับการสักยันต์ต่างก็หาได้ไม่ยากอะไร ในปัจจุบัน ถ้าคนที่ไม่มีการศึกษาตัวอาจารย์ที่อ้างตนว่ามีวิชาอาคมด้านการสักยันต์ มาอย่างดีพอ ท่านจะได้สักกับอาจารย์ที่มีวิชาอาคมจริงๆ ก็หาจะดูออกได้ไม่ แล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องชี้วัดตรงนี้ได้ล่ะ อาจารย์สักยันต์ เมืองไทยต่างก็มีหลาย วรรณะ อาทิ เช่น เป็น ภิกษุสงฆ์,ฤาษี,พราหมณ์,ร่างทรง,หมอผีมนต์ดำ,หรือมากที่สุดเป็นอาจารย์(ฆราวาส)ทำตนให้ดูเคร่งคลึ้ม แต่งกายในรูปแบบต่างๆ สิ่งแรก ผู้เลื่อมใสศรัทธา ต้องดูจาก วัตรปฎิบัติ การวางตัว ว่าอยู่ในศีลธรรมอันที่ดีงามหรือไม่หรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์เจริญรอยตามหรือไม่ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี วิชาคาถาอาคมที่ถูกต้อง และที่สำคัญคือ ประสบการณ์ที่ปรากฏแก่ลูกศิษย์ในด้านต่างๆ ที่ได้รับการสักยันต์ไป จากอาจารย์ที่ว่า ตรงนี้คือเครื่องพิสูจน์ ว่าเป็นอาจารย์สักยันต์ที่มีวิชาอาคมถูกต้องติดตัวมาจริงหรือไม่ หรือมิใช่เปลี่ยนอาชีพอื่นๆ หันมายึดเป็นอาชีพ อาจารย์สักยันต์ กันทั่วหน้า อันเป็นการทำลายศาสตร์ และพิธีการสักยันต์โบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้อง และตกทอดมาจาก “บรมครูบรรพบุรุษ” อันดีงามให้เสื่อมถอยลง ลูกศิษย์ที่รับการสักยันต์ จากการอวดอ้างสรรพคุณนานัปการ แต่ไม่เคยมีลูกศิษย์คนไหน มีประสบการณ์เลย สักไปก็มีแต่รอยน้ำหมึกเปล่าติดตัว พุทธคุณจริงๆ ก็ไม่มี ลอกเลียนแบบสักกันตัวต่อตัวอักขระ ของจริงต้องดูให้ชัดๆ ว่ามีอาจารย์สักยันต์ ที่มีบารมี คาถาอาคมที่ถูกต้องเป็น อย่างไร มีอาจารย์สักยันต์คนไหนมีลูกศิษย์เข้าหามากมายแบบนี้บ้าง ปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวคือ อาจารย์หนู กันภัย จังหวัดปทุมธานี มีลูกศิษย์ลูกหาทุกสาขาอาชีพ ทั้งดารานักร้องนักแสดง นักธุรกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน บุคคลสำคัญของบ้านเมือง และดาราดังต่างประเทศหลายคน หลั่งไหลมาสักยันต์เป็นจำนวนมาก เพราะนั่นคือความศรัทธา เชื่อมั่นอย่างแท้จริง

 

อดีตมือสักของสักของสำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัยเก่า

เมื่อสำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัย มีลูกศิษย์ลูกหามากมายขึ้น ท่านอาจารย์หนู ท่านจึงไม่สามารถทำการสักยันต์ด้วยตัวเองได้ทันครบถ้วนให้แก่ลูกศิษย์ทุกๆ คนได้ อาจารย์ท่านจึงได้ฝึกฝน ลูกศิษย์มือช่วยสักของสำนักเอาไว้ หน้าที่คือ ช่วยทำการสักลวดลายภาพ พร้อมตัวหนังสืออักขระยันต์ ให้เหมือนจริง กับที่ท่านอาจารย์หนู ได้กำหนดเอาไว้สำหรับทำการสักลงบนเนื้อตัวของลูกศิษย์ลูกหาให้ถูกต้องเท่านั้นตามหนังสือภาพยันต์ เสร็จสิ้นแล้ว ท่านอาจารย์หนู ท่านจะทำการเป่าเสก ประจุอาคม กำหนดจิตเบิกเนตร อาการ ทั้ง ๓๒ ให้กับลูกศิษย์ตามพระสูตรแห่งวิชา พระคาถา อีกครั้ง

ครั้นต่อมา มือช่วยสักของสำนักฯก่อเกิดพฤติกรรม กระทำตนเป็นอันไม่เหมาะสม แก่การเป็นครูช่วยสักแห่งสำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัย ท่านฯจึงพิจารณามีคำสั่งให้ออกจากสำนัก ผู้เขียนขอสงวนชื่อบุคคลเหล่านี้ไว้ ซึ่งลูกศิษย์หลายๆท่านที่สำนัก น่าจะคงทราบดี ว่าเป็นใครบ้าง คนพวกนี้ก็เคยเป็นอดีต พ่อบ้านทำความสะอาด สำนักฯมาก่อน

                                                      

อดีตมือสักเก่าที่ออกไป เปิดสำนักสักยันต์แข่งกับอาจารย์หนู

ความปรากฏต่อมา ทราบว่า บุคคลดังกล่าว คืออดีตมือช่วยสักที่ให้ออกไป ไปทำการเปิดสำนักสักยันต์ตั้งตนเป็นอาจารย์สักยันต์แข่งกับสำนักอาจารย์หนูท่าน โดยใช้เข็มสักของสำนักฯอาจารย์ท่านหรือมีการทำเข็มเลียนแบบขึ้น ลายสัก ยันต์ต่างๆ ก็เหมือนของสำนักสักยันต์ของอาจารย์หนู กันภัย แห่งจังหวัดปทุมธานี อย่างไม่มีผิด ทั้งยันต์ห้าหนุนดวง ยันต์ฉัตรเพชร เสือเหลียวหลัง นะมหาสำเร็จ และภาพยันต์อื่นมากมาย ซึ่งเป็นลายสักที่อาจารย์หนู เคยฝึกสอน กำหนดตัวบทให้ช่วยสักให้ลูกศิษย์ที่สำนักของอาจารย์หนู ตามหนังสือเท่านั้น แต่จะไม่สามารถเสกให้ลูกศิษย์ได้ เพราะไม่มีคาถาเสก ท่านอาจารย์หนู ท่านไม่เคยทำการถ่ายทอดคาถาเสกให้ มือช่วยสักไปแม้แต่คนเดียว ซึ่งแน่นอนว่า คนพวกนี้ได้รับการฝึกสอนการสัก อ่านเขียนตัวอักขระขอม บทคาถามาเป็นอย่างดี และทำงานตำแหน่งมือช่วยสัก ที่สำนักสักยันต์อาจารย์หนู มาเป็นเวลานาน จึงทำให้คนพวกนี้มี ทักษะและความชำนาญ พอสมควร ที่จะสามารถสักลวดลายได้สวยงามเหมือนที่เคยช่วยสักที่สำนักของอาจารย์หนู ทั้งรู้จักวิธีการประกอบเข็มเดินเส้น ประกอบเข็มสักตัวอักขระขนาดต่างๆได้ทุกประการ พร้อมดัดแปลงอักขระ หรือภาพบางส่วนให้ผิดเพี้ยนได้จากเดิม พร้อมอ้างว่าได้ใช้คาถาของหลวงพ่อฯ พระเกจิเป่าให้ ซึ่งเป็นการหลอกลวงโดยทั้งสิ้น เงินค่าสักก็ หลอกลวงเช่นกัน ไม่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการเสกจากอาจารย์หนู จริง โบราณ ท่านว่า “ คนพวกนี้ ศิษย์ล้างครู “ ทำสิ่งใดก็เป็นอันล่มจม ไม่เจริญ คนที่สักกับอาจารย์พวกนี้ ได้ไปแต่รอยสักน้ำหมึกเปล่าๆ พุทธคุณ ตามที่ปรารถนาก็ไม่มีอยู่จริง ตามที่สมอ้าง ไม่ได่ต่างอะไรกับแขวนพระเก๊ ที่ปั้มเลียนแบบ ไม่ผ่านการเสกโดยเจ้าของยันต์ และสิ่งที่สำคัญคือคนพวกนี้ก็เคยเป็นลูกศิษย์ มีรอยสักของสำนักอาจารย์หนู เต็มตัวทั้งนั้น เคยเป็นมือช่วยสัก เปิดสำนักสักยันต์ตั้งตนเป็นอาจารย์ ชีวิตเขาจะมีความภาคภูมิใจตรงไหน ถอดเสื้อผ้ามาก็เห็นรอยสักของอาจารย์หนู ทั้งนั้น การที่พวกเขาไปเปิดสำนักสักยันต์ อาจารย์ท่านไม่ได้ว่า แต่อยู่ที่ว่า ควรหรือไม่ควร

การที่ผู้เลื่อมใส ไปรับการสักยันต์กับอาจารย์คนพวกนี้ ท่านมีความภาคภูมิใจตรงไหน หรือ ถ้าเกิดมีคนถามว่า ไปสักที่ไหนมา อาจารย์อะไร ท่านจะตอบอย่างไร จะกล้าพูดอย่างเต็มปากไหมว่า ไปสักกับอาจารย์....มา แล้วตัวอาจารย์ที่ว่าอยู่ที่ไหนกัน มีชื่อเสียงหรือเปล่า ลูกศิษย์เยอะไหม ลูกศิษย์มีประสบการณ์ไหม อาจารย์ที่ว่าไม่เคยได้ยินชื่อเสียงมาก่อนเลย โดยที่ท่านจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี สักมาแล้วลบออกก็ไม่ได้ สักจากต้นตำหรับของจริง ใครถามเราก็ตอบได้อย่างน่าภาคภูมิใจ เต็มปาก ว่าสัก อาจารย์หนู กันภัย แห่งจังหวัดปทุมธานี มา มีพุทธจริง มีลูกศิษย์ลูกหามากมายไปสัก อย่างกันล้นหลาม คนยังรู้จักมากมายโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ดาราฮอลีวู๊ดดัง

 

                                      

 

                                              ทายาทสักยันต์โดยสายเลือดแท้จริง

    ด้วยถึงกาลเวลาอันควร แล้วนั้น อาจารย์หนู กันภัย ผู้ซึ่งเป็น “บรมครู” ผู้เป็น “บิดา” ผู้ให้กำเนิด จึงเห็นควรแก่กาลเวลา โดยได้ถ่ายทอดศิลปะสรรพวิชาตำรา พระสูตร พระคาถาอาคม ทั้งหมดทั้งมวล โดยหมดสิ้น แก่ทายาทหน่อเนื้อเชื้อโลหิตแต่โดยแท้ (บุตรชายทั้งสอง)อันด้วย วัยแห่ง นิติภาวะ ผู้มีความเพียบพร้อมด้วยสติปัญญาอันปรีชาชาญ หลักแหล่ม อันเป็นผู้มีบุญญาธิการ ได้รับการสืบทอดวิชา พระสูตร พระคาถา พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์อันทรงคุณค่า ล้ำค่าด้วยพระพุทธคุณ  สู่ชั่วอายุคน สกุล “กันภัย” แต่โดยชอบ ได้แก่ “อาจารย์โจ้ กันภัย” และ “อาจารย์เจ กันภัย” สองหน่อเนื้อเชื้อกันภัย อันเป็นผู้สืบทอดแขนง สรรพวิชาพระคาถา พระสูตร เคล็ดวิชา พิธีกรรม โดยหมดสิ้น จากท่านอาจารย์(พ่อ)อ.หนู กันภัย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ธำรงรักษาไว้ในความเป็นสยาม เชิดชูแผ่นดินชาติ เชิดชูพระศาสนา เชิดชูพระมหากษัตย์ เชิดชูบรมครู เชิดชูคุณบิดามารดา ค้ำยันรักษาพระพุทธศาสนา สร้างมหากุศลแก่สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รักษาไว้ซึ่ง  แขนง สรรพวิชาพระคาถา พระสูตร เคล็ดวิชา พิธีกรรม โบราณที่ถูกต้อง ของบูรพาจารย์ ที่ผู้เป็นอาจารย์พ่อ (อ.หนู กันภัย) ศึกษาร่ำเรียน แสวงหา มาด้วยความมานะวิริยะอุตสาหะ เพียรพยายาม มาด้วยชีวิตจิตวิญญาณ เลือดเนื้อ จาก “ปฐมบรมครู” มิให้สูญสิ้น หรือมิให้ตกแก่ผู้ใดที่มีจิตใจอกุศล ละโมภ ไร้ซึ่งศีลธรรม เด็ดขาด  เพราะฉะนั้น วิชาคาถาอาคม ทั้งหมด ทั้งมวล จึงย่อมตกทอดแก่ “อาจารย์โจ้ กันภัย”(อาจารย์พี่) “อาจารย์เจ กันภัย”(อาจารย์น้อง) ด้วยการที่บุตรชายของอาจารย์หนู กันภัย ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคม สำเร็จเป็นที่แตกฉาน ในแต่ละพระสูตร โดยถูกต้องตามพระตำรา ท่านอาจารย์หนู กันภัย ให้บุตรชายทั้งสอง เป็นอาจารย์สักยันต์ เสมอเหมือนผู้เป็นอาจารย์พ่อ โดยสามารถ สัก เสก เลข ยันต์ ได้ถูกต้อง อันเป็นที่พึ่งพอใจให้แก่ บิดา เป็นที่ปิติยินดี  ด้วยเวลาการ ปฏิบัติตามรอย อาจารย์พ่อ(อ.หนู กันภัย) ย่อมเป็นผลให้อาจารย์สองพี่น้องมีประสบการณ์ แก่วิชา แก่ศิลปะ เป็นเพิ่มทวี สืบไปในภายหน้า

อ.หนู กันภัยสนใจวัตถุมงคลและสักยันต์ติดต่อได้ที่สำนักอ.หนู กันภัย 0896969199--0880899935--029752799 ครับ

Tags :


สำนักสักยันต์ อาจารย์หนู กันภัย
95/5  หมู่ 1  หมู่บ้านพูลศรี ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

Tel : สำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัย

 0-2102-1719 , 0-29752799 , 08-9696-9199 , 08-9484-2999

Line ID 1: 4940000

Line ID 2: 0894942999

Line ID 3: Orra95

E-mail: aor.kanpai2555@gmail.com
 

 
  
view