หน้าแรก ประวัติอาจารย์ สักยันต์ วัตถุมงคล ภาษาจีน ข่าวสาร ประมวลภาพ สังคมออนไลน์ ติดต่อเรา          ปัจจัยหลักของการสักยันต์ที่ท่านอาจารย์หนูบอกไว้ว่า ผู้ให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ผู้รับรับด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว  ยังรวมไปถึงทะนุบำรุงบวรพุทธศาสนาให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติยึดถือและปฏิบัติ  ในเรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ท่านอาจารย์หนู  กันภัย  ไม่เคยขาดและจุดสำคัญที่สุดการที่บุคคลต้องรู้จักบุญคุณคน บิดามารดา คือการกตัญญูกตเวที  ทดแทนคุณบิดดามารดาผู้บังเกิดเกล้า  สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่ท่านอาจารย์หนู  กันภัย ได้ประสบความสำเร็จและยืนหยัดต่อสู้อยู่ในโลกของศาสตร์วิชาอาคมของการสักยันต์จนถึงปัจจุบัน

     

          ในชีวิตของการทำบุญที่ท่านอาจารย์หนู  กันภัย ทำนั้นยากที่จะประเมินได้ตั้งแต่วัยเยาว์  ท่านก็จะอยู่ใกล้วัดเข้าสัมผัสอยู่กับแวดวงพระศาสนา  ร่ำเรียนตำรับตำราจนเป็นที่พอใจของคุณครูบูรพาจารย์ที่ท่านได้สอนสั่ง  จนเข้าวัยเริ่มบวชเรียนอยู่หลายปีจนสำเร็จสมาธิ  สร้างชื่อเสียงในการสักยันต์มาตลอดจนถึงปัจจุบันจนเป็นที่กล่าวขานถึงพลังแห่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชาวโลกได้ประจักษ์รู้แก่นแท้ของการสักยันต์ที่แท้จริงในอดีต

    

          ท่านอาจารย์พูดเสมอว่า  ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งหวงยิ่งอด  เกิดมาชาติหนึ่งต้องสร้างความดีให้เป็นที่ประจักษ์  ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรปัจจุบันต้องทำให้ดีที่สุด  ความสำเร็จอีกประการหนึ่งของท่านอาจารย์หนู  กันภัย  ที่สำคัญที่สุดคือ การกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ  ซึ่งเป็นที่สำคัญมากที่ท่านอาจารย์หนูไม่เคยลืมและสอนให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติ  เพื่อเป็นบทสะท้อนในสังคมปัจจุบัน  แม่ซึ่งเป็นบุพการีมีลูกกี่คนก็เลี้ยงได้  แต่แม่คนเดียวลูกหลานเลี้ยงไม่ได้ ซึ่งมันขัดกับความเป็นจริงความถูกต้องที่สังคมต้องยอมรับ  ปัจจุบันความเป็นจริงที่เกิดขึ้นท่านอาจารย์หนู  กันภัย ได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาบ่อยๆ ครั้งว่า

     

            แม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์มาโปรดบุคคลใดเลี้ยงดูบุพการี  ชีวิตจะไม่มีตกอับ  คุณแม่ของท่านอาจารย์หนูเองอาจารย์ท่านส่งเสียเลี้ยงดูทุกอย่าง  ไม่ว่ายามเจ็บป่วย  ยามทุกข์ยามสุขท่านอาจารย์หนูจะคอยปรนนิบัติเคารพบูชาเหมือนพระอรหันต์เลยทีเดียวจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต  ปัจจุบันอาจารย์หนู  กันภัย เปรียบได้กับแม่ทัพของการสักยันต์โดยแท้  หลักของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพลังของสมาธิที่ท่านอาจารย์หนูฝึกและปฏิบัติอยู่ไม่เคยขาดทุกคืน  ท่านอาจารย์จะนั่งสมาธิจนหูดับสังขารดับ  เปรียบเหมือนกับคนที่ไม่ได้หายใจ  แผ่เมตตาให้ศิษยานุศิษย์เกิดเป็นพลังอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ บุญฤทธิ์ให้กับลูกศิษย์ทุกคน  จนเกิดปาฏิหาริย์เป็นที่ร่ำลือถึงความอภินิหารด้านไสยเวทย์ขจรขจายไปทั่วโลก

            พลังที่ท่านอาจารย์ได้แผ่ไปนั้นเรียกว่าบุญฤทธิ์  ท่านอาจารย์จะกำหนดจิตแผ่เข้ากับลูกศิษย์ที่มาสักยันต์กับที่สำนักฯ  ทุกคน รอยสักยันต์ของท่านอาจารย์หนูจึงมีพลังพุทธานุภาพคุ้มครองได้จริง  ซึ่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาจะรู้ดีในความเข้มขลังของอักขระเลขยันต์ที่ท่านอาจารย์หนูได้สักให้กับศิษย์ทุกคน  จนเกิดประสบการณ์เหนือธรรมชาติความสำเร็จที่ไม่คาดคิดหลักของการปฏิบัติสมาธินั้นมีหลายแบบ  ซึ่งแต่ละที่แต่ละสำนักฯ นั้นจะสอนให้มีความแตกต่างกันออกไป

    

           แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจริตของบุคคลนั้นๆ ที่จะปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองอย่างไร  พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทย์แต่ละแห่งก็จะยึดหลักของการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป  อย่างเช่นสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต  สายสัมมาอะระหัง  หลวงพ่อสด  วัดปากน้ำ  สายยุบหนอพองหนอนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยึดหลักเหมือนกันสายเดียวกันคือ ทางสายกลางซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ ตึงไปก็ไม่ได้  หย่อนไปก็ไม่ดี  หลักการปฏิบัติที่ถูกควรนั้นชี้ชัดถึงผลสำเร็จให้เข้าถึงแก่นแท้ของสมาธิ  ความสงบที่ซึ่งบุคคลทุกคนสามารถยึดถือปฏิบัติได้


             อาจารย์หนู  กันภัย  ท่านยึดหลักการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนสันนิษฐานว่าท่านสำเร็จบุญฤทธิ์  อักขระตัว อิ และอักขระตัว ติ  ซึ่งท่านสามารถหยั่งรู้จิตใจของคน  จนเป็นที่ร่ำลือของศิษย์ใกล้ชิด พลังบุญฤทธิ์ของท่านอาจารย์ที่ท่านได้แผ่ออกไปให้ศิษยานุศิษย์ เปรียบเสมือนเกราะคุ้มกันภัย หนุนดวง บารมีให้ลูกศิษย์ทุกคนโดยถ้วนหน้า  มีศิษย์จำนวนไม่น้อยฝันถึงอาจารย์ว่ามาคอยเตือนภัยบ้าง ให้โชคลาภบ้าง  แม้แต่บางคนซึ่งไม่เคยเป็นศิษย์ไม่เคยรู้จักก็ยังฝันถึง  จนต้องมาก้มกราบท่านอาจารย์ถึงสำนักก็มีมากหลายราย บางรายรู้จักแต่ไม่เคยเป็นลูกศิษย์  แต่อยากที่จะมาแต่ปัจจัยไม่พร้อมเพียงแค่อธิฐานจรดมือขึ้นท่วมศีรษะแรงอธิษฐานก็บันดาลเกิดโชคลาภอย่างอัศจรรย์มาแล้วก็มี

   

  

          การหยั่งรู้จิตใจของท่านอาจารย์หนู  กันภัย  ในเมืองไทยยังไม่มีใครรู้ในตอนแรก  แต่ชาวต่างชาติจะรู้กันเป็นอย่างดี  เนื่องจากประสบการณ์ตรงที่เจอกับตัวเอง จนเป็นที่เลื่อมใสของชาวต่างชาติโดยทั่วกัน พลังของสมาธิและพลังจิตที่อยู่เหนือธรรมชาตินั้น  ท่านอาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยที่ท่านอาจารย์จะกำหนดจิต ปลงสังขาร วิญญาณ ร่างกาย และอะสุพะจนหูดับสังขารดับไม่หายใจและเดินธาตุบุญฤทธิ์แผ่ส่วนกุศลให้กับศิษย์ทุกคน  พลังที่จะเกิดอยู่ที่การฝึกตนเอง ฝึกจิต  ฝึกใจ ให้พัฒนาอยู่เสมอเหมือนกับที่เสกวัตถุมงคลก็ต้องกำหนดจิตสร้างมโนอิฐิแผ่พลังไปยังวัตถุมงคลนั้นๆ ให้เกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

     

           เมื่อผู้นำไปใช้จะได้ถึงผลของความสำเร็จตามแต่ที่ใจปรารถนา จิตที่หยั่งรู้เหนือจิตใจของผู้อื่นและหยั่งรู้ถึงอนาคตนั้น  คือสิ่งที่ท่านอาจารย์หนูได้แสดงจนเป็นที่ประจักษ์ของผู้อื่นและลูกศิษย์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง  และสิ่งที่พูดออกไปมักจะเป็นไปตามปากของท่านอาจารย์อยู่เสมอๆ  ซึ่งเคยมีลูกศิษย์มาหา ท่านอาจารย์มาช่วยตรวจดวงให้เนื่องจากจะทำธุรกิจซึ่งการทำธุรกิจก็ต้องใช้เงินจำนวนมากแต่เนื่องจากความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจและความลังเลใจของผู้ประกอบอาชีพจึงพยายามหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ลูกศิษย์คนนั้นจึงมาให้ท่านอาจารย์หนูตรวจดวงชะตาให้ว่าจะเปิดธุรกิจที่เกาะภูเก็ตจะเปิดเมื่อไหร่ถึงจะเป็นฤกษ์มหามงคล

     


สำนักสักยันต์ อาจารย์หนู กันภัย
95/5  หมู่ 1  หมู่บ้านพูลศรี ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

Tel : สำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัย

 0-2102-1719 , 0-29752799 , 08-9696-9199 , 08-9484-2999

Line ID 1: 4940000

Line ID 2: 0894942999

Line ID 3: Orra95

E-mail: aor.kanpai2555@gmail.com
 

 
  
view