หน้าแรก ประวัติอาจารย์ สักยันต์ วัตถุมงคล ภาษาจีน ข่าวสาร ประมวลภาพ สังคมออนไลน์ ติดต่อเรา

ยันต์จิ้งจกพรหม เมตตา อ.หนู กันภัย

ยันต์จิ้งจกพรม เมตตา อ.หนู กันภัย
จิ้งจกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่สูง พบเห็นได้ทั่วไป อุปนิสัย สงบสันโดด เป็นที่คุ้นเคยกับมนุษย์เรา มาดึกดำบรรพ แต่ในทางศาสตร์ทางความเชื่อของคนไทย ยังถือว่าจิ้งจกเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ทางเมตตาโชคลาภมาแต่โบราณ เช่น ผ้ายันต์ ตะกรุดเครื่องราง สักยันต์
ในศาสตร์ด้าน การสักยันต์ การสร้างวัตถุมงคล ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อตีด จนถึงปัจจุบันคือ “อาจารย์หนู กันภัย” ปรมจารย์ด้านการสักยันต์ และมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ท่านก็ได้เมตตาอธิบายถึงความรู้ด้านศาตร์วิชานี้ วิชา จิ้งจกที่อาจารย์หนู ใช้สัก และสร้างวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์ เป็นวิชาด้านเมตตาโบราณ ที่พระเกจิจารย์สมัยก่อน ใช้กัน อาจารย์สันนิฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสิทร์ จากสายตำราที่แตกต่างกัน ตามแต่ละท้องถิ่น สำหรับวิชาจิ้งจกเมตตาของอาจารย์ฯที่ เรียนมา เป็นวิชาสายตำราวัดปากคลองมะขามเฒ่า จากหลวงพุธ(หลวงตาเขมร)วัดเขาไม้แดง พระธุดงศิษย์ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า สมัยที่อาจารย์ยังครองสมณเพศ จาริกไปธุดง ขอเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาเมตตา ที่พระคุณเจ้าฯถ่ายทอดมาทั้งหมด อาจารย์หนู ท่านว่าวิชาจิ้งจกเป็นที่ปรากฏชื่อเสียงมาด้านการสักยันต์ สมัยยุค หลวงปู่ศุข วัดปากคลองฯ หลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง และในตำราจิ้งจกเมตตา “มีการกล่าวถึงเคล็คของ คุณลักษณะ จิ้งจก
จิ้งจกหางด้วน เป็นจิ้งจกหางด้วนแต่กำเนิด หางจะไม่มีการงอกขึ้นใหม่ ไม่ใช่จิ้งจกลักษณะห่างขาดเอง
จิ้งจก ๒ หาง เป็นจิ้งจก ที่มีลักษณะ มีหางแตกงอกออกมาเป็น ๒ หาง ตั้งแต่กำเนิด ผิดธรรมชาติ
จิ้งจก ๒ หัว ๒ หาง เป็นลักษณะจิ้งจกคู่แฝด ตัวเดียว หาได้ยากมากในธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสต์ปัจจุบันถือเป็นการผิดปกติของยีน พันธุกรรม สัตว์ ซึ่งพบได้น้อยมาก
“บรมครู”ตำราโบราณจารย์ ถือเป็นธาตุกายสิทธิ์ ถือ พฤติกรรมการเกี๋ยวพาราศีจับคู่ผสมพันธุ์ เคล็ดทางเสน่ห์เมตตา บันดาลโชค วาสนา จึงปลุกวิชาจิ้งจกเมตตา ให้เจริญงอกงามสืบทอดต่อกันมา ได้วิเศษนัก เป็นการนิมิตถึง การที่พระพุทธเจ้า เคยเสวยพระชาติโพธิ์สัตว์ เป็น จิ้งจก ในป่า เพื่อทรงบำเพ็ญเพียร
ยันต์จิ้งจกเป็น ยันต์ที่ให้ผลทางเมตตา มหาเสน่ห์ โชคลาภ อาจารย์หนู กันภัย ท่านทำพิธีกรรมสักยันต์จิ้งจกให้กับลูกศิษย์มาราวๆ กว่า 30 ปี ยันต์จิ้งจกของอาจารย์หนู ที่ทำการสักให้กับลูกศิษย์ มีหลายชนิดด้วยกัน เช่น จิ้งจกปี๋ จิ้งจกหาด้วน จิ้งจกเสน่ห์หา จิ้งจก 2 หาง จิ้งจกพุทธคุณ จิ้งจกคงกระพัน จิ้งจกสตรีผ่าย จิ้งจกโชคลาภ และยันต์จิ้งจกอื่นๆ ของท่านอาจารย์หนู ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมาก โดยวิชาจิ้งจก เป็นวิชาที่ ให้ผลทางเมตตา ความรัก โชคลาภ เป็นยันต์ที่ นิยมในหมู่ลูกศิษย์มากเลยที่เดียว สักได้ทั่วร่างกาย
วิชาจิ้งจกที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดอีกยันต์หนึ่ง คือ ยันต์จิ้งจกชั้น มหาพรหม (ชั้นเทพ)หรือ เรียกได้อีกอย่างหนึ่ง ยันต์จิ้งจก ๙ ตัว ซึ่งในพระสูตร นี้ มีหัวใจพระอินทร์ หัวใจพระพรหม หัวใจพระยม หัวใจพระกาฬ ธาตุกำลังวัน จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ทาง มหาเมตตา โชคลาภ สูง เพราะการสักยันต์จิ้งจกพรม ๙ ตัว ให้ได้ความเข้มขลังสูงตามตำรา ต้องดูฤกษ์กำลังที่ถูกต้อง อาจารย์หนู กล่าวว่าอาจารย์ผู้สักยันต์หรือปลุกเสก ต้องสำเร็จ สมาธิขั้นสูง สำเร็จคาถาหัวใจ อิติปิโส ถึง สามในสี่ ของคาถาเพื่อ เรียกสูตรตัวอักขระ จิ้งจกพรหมขึ้นมา หากกระทำขั้นตอนใดผิดพลาดไป จะกลายเป็นคนวิกลจริต เสียแก่สติบ้าบอ ได้ (ครูแรง) และจะต้องทำการสักไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของร่างกายจนเกินไป
โดยยันต์จิ้งจกเมตตา ไม่ใช่แต่เฉพาะยันต์ จิ้งจกพรหม ๙ ตัว เท่านั้น ยันต์จิ้งจกเมตตา ของอาจารย์หนู ทุกๆยันต์ล้วนแล้วแต่มีความขลังไม่ใช่ย่อย มีประสบการณ์เรื่องเล่าแปลกๆมาแล้ว มากมาย หลายเหตุการณ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการที่อาจารย์หนู ท่านบริกรรมพระคาถาลงเข็มสักยันต์จิ้งจก บ้างก็ได้ยินเสียง จิ้งจกร้องทัก ประสานกันทั่วสำนักผิดปกติ บ้างก็มีจิ้งจกออกมาชะโงกหน้ามอง ตรงหน้า ที่มีเรื่องเล่าขาลกันมากที่สุด วันหนึ่งอาจารย์หนู สักยันต์จิ้งจกโชคลาภ มีจิ้งจกลักษณะหางด้วน กระโดดเกาะที่เข็มสักของอาจารย์หนู ขณะลงเข็มสักยันต์นะหัวใจจิ้งจก อย่างน่าอัศจรรย์ ต่อหน้าลูกศิษย์หลายสิบคนที่นั่งเข้าคิวรอสักยันต์จากท่านอาจารย์หนู ผู้เขียนจึงใคร่สอบถาม ในเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านอาจารย์ฯกล่าวว่า ปกติจิ้งจก โดยธรรมชาติของเขาจะไม่เข้าใกล้มนุษย์ มีนิสัยขี้ระแวง ประสาทตื่นตัวสูง ขณะที่อาจารย์บริกรรมฯคาถานั้น เกิดจากการสร้าง “นโมนิธิ”(พลังกระแสจิต) ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ขึ้นอยู่กับธาตุกำลังวัน (วันแรง) อาจารย์หนู กล่าวว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุอัศจรรย์อะไรกับใครก็ตาม ได้พุทธคุณเท่ากันหมด ยันต์จิ้งจกในความเชื่อของลูกศิษย์ เชื่อว่ามีความโด่ดเด่นด้านเมตตาความรักใคร่ เช่น ยันต์จิ้งจกปี้ ยันต์จิ้งจกเกี้ยว
วัตถุมงคลยันต์จิ้งจก อ.หนู มีการสร้างออกมาหลายรุ่น และมีชื่อเสียงมาก ที่โด่งดัง ฮือฮามาก คือเหรียญจิ้งจกรุ่นแรก ปี ๒๕๔๒ ช่วงนั้นมีลูกศิษย์มาขอเหรียญอาจารย์ฯไปสิบกว่าเหรียญ ร่วมเทลงเบ้าหล่อพระ งานพิธีหล่อพระประทาน วัดเทียนถวาย โดยที่เหรียญ-แผ่นฉนวนยันต์จากพระเกจิอาจารย์ดังจากวัดทั่วประเทศ หล่อละลายหมด ปรากฏว่ามีเหรียญจิ้งจกฯและเหรียญหนุมานตัวเก้า จำนวนหนึ่งที่อาจารย์หนู มอบให้ไปเทลงเบ้าหล่อแล้วไม่ละลายแม้แต่เหรียญเดียว สร้างความอัศจรรย์แก่คนในงานจำนวนมาก โดยมีนิตยสารฯดังนำไปลงตีพิมพ์มาแล้ว ซึ่งเกิดจากกระแสพลังจิต แล้วมีการสร้างรุ่นถัดมาในพิมพ์เดิม ปี ๒๕๔๔ มีราคาซื้อขายกันในหมู่ลูกศิษย์สูงพอสมควรสภาพสวยๆ และมีเหรียญรุ่น จิ้งจกพรหม ผ้ายันต์จิ้งจก จิ้งจกเกาะกิ่งไม้ ในรุ่นต่อๆมา ยันต์จิ้งจก ลูกศิษย์ต่างมีประสบการณ์ด้านเมตตา โชคลาภ ด้านความรัก ด้านโชคลาภค้าขาย ด้านธุรกิจการงาน ที่ดีขึ้น มากมาย ผู้อาราธนาต้องอยู่ในศีลในธรรม จึงจะได้รับอานิสงค์จาก ยันต์จิ้งจกอย่างแท้จริง. (ครับสำนักพ่อหนู กันภัย. สนใจสักยันต์ และวัตถุมงคล ติดต่อใด้ที่ 0896969199-0880899935-029752799ครับเชิญครับ
ติดต่อถามทาง. 0896969199. 0880899935. 029752799 หรือดูในเวฟ ก็ใด้ครับไอดีไลน์ 0896969199ครับ
หรือฝากคำถามไว้ในแชทไลน์ได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่สำนักตอบกลับ
แอดไอดีไลน์เจ้าหน้าที่ 0896969199
แอดไอดีไลน์เจ้าหน้าที่ 0896969199
แอดไอดีไลน์เจ้าหน้าที่ 0896969199
สำหรับระบบ OS หรือ android คลิกที่ลิงค์ข้างล่างได้เลย
http://line.me/ti/p/~0896969199
http://line.me/ti/p/~0896969199
http://line.me/ti/p/~0896969199
IG:@ajannookanpai
IG:@ajannookanpai
IG:@ajannookanpai
เว็บไซต์
http://www.ajannookanpai.com
http://www.ajannookanpai.com
http://www.ajannookanpai.com


สำนักสักยันต์ อาจารย์หนู กันภัย
95/5  หมู่ 1  หมู่บ้านพูลศรี ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

Tel : สำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัย

 0-2102-1719 , 0-29752799 , 08-9696-9199 , 08-9484-2999

Line ID 1: 4940000

Line ID 2: 0894942999

Line ID 3: Orra95

E-mail: aor.kanpai2555@gmail.com
 

 
  
view