หน้าแรก ประวัติอาจารย์ สักยันต์ วัตถุมงคล ภาษาจีน ข่าวสาร ประมวลภาพ สังคมออนไลน์ ติดต่อเรา

วัตถุมงคลที่อาจารย์หนู ปลุกเสกด้วยคาถานี

วัตถุมงคลที่อาจารย์หนู ปลุกเสกด้วยคาถานี้ ทุกรุ่น ไม่ว่าจะ เป็นนาฬิกาห้าแถว เหรียญตะกรุดเครื่องรางห้าแถว วัตถุมงคล ของอาจารย์หนู มากมาย ลูกศิษย์ที่เช่าบูชาไป ต่างพบกับประสบการณ์ แคล้วคลาด สารพัดกัน หนุนดวง โชคลาภความสำเร็จ หลายคนก็ถูกหวย หลายคนก็ค้าขายมีผลกำไร หลายคนกิจการงานเติบโต หลายคนเจริญลาภให้หน้าที่การงาน หลายคนถูกศัตรูปองร้ายด้วยอาวุธมีดปืนก็ไม่ระแคะระคายแก่ผิวหนังเป็นมหาอุตเป็นคงกระพัน หนุนดวงช่วยผู้ที่มีดวงตกต่ำ ดวงขาด ให้กลับพุ่งขึ้น และท้ายนี้ อาจารย์หนู ท่านสั่งสอนเสมอว่า เราต้องมีคุณธรรม ไม่ไปเบียดเบียนแก่ผู้อื่น ไม่ไปผิดภรรยาผู้อื่น เลี้ยงดูบิดามารดา อันเป็นพระอรหันต์ น้อมนำคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณพระรัตนไตร คุณครูบาอาจารย์ อยู่ในศีล ในธรรม จะมีความเจริญ รุ่งเรือง ด้วยอายุ วรรณโน สุขัง พลัง วิชาอาคมบุญญาธิการหรือผู้ที่มีบุญญาฤทธิ์คือการภาวนากำหนดจิตอาจารย์หนูกันภัยถือว่ามีวิชาอาคมขลังจริงดังเช่นวัตถุมงคลที่ท่าน เล็กเป่าหรืออธิษฐานจิตสร้างประสบการณ์ของอภินิหารบ้านมายจนกล่าวไม่รู้จบไม่ว่าจะปลุกเสกนาฬิกานาฬิกา 5 แถว เหรียญเปิดโลกเรียนดงดาวพระประสูติวัตถุมงคลเหล่านี้ได้กระจายไปทุกมุมโลกจำนวนคนที่อาราธนาเอาไปใช้มากจนนับไม่ถ้วนและจุดนี้เองทำให้เกิดประสบการณ์พุทธคุณแก่ผู้ที่อาราธนาบ้างก็รถชนไม่เป็นไรบ้างก็ถูกยิงแต่ไม่ออกหรือยังไม่เข้าขนาดรถสิบล้อชนรถมอเตอร์ไซค์ชนจนพังยับเยินแต่คนไม่เป็นไรเพราะมีรอยสักและวัตถุมงคลติดตัวที่ดังมากทำให้คนรู้จักกันทั่วโลกคือด้านเมตตาหนุนดวงแสวงหาโชคประสบความสำเร็จทันตาเห็นและอีกวิชาหนึ่งที่ผู้คนยังไม่รู้คือวิชาสะท้อนกลับวิชานี้ผู้เขียนเป็นศิษย์เก่านับ 10 ปีได้เห็นประจักษ์แก่สายตาจนนับไม่ถ้วนเมื่อสมัยก่อนเคยมีคนอิจฉาท่านคิดไม่ดีต่อท่านผมเห็นล้มเจ็บมีอันเป็นไปแทบทุกรายมีรายหนักหนักผมก็เคยเห็นอย่างเช่นคนงานมีอยู่ชุด 1 มาทำบ้านทำบ่อปลาให้ท่านบุคคลเช่นนี้ได้ซุบซิบนินทาลับหลังกล่าวว่าร้ายท่านโดยที่ท่านไม่ได้ทำอะไรให้เลยหลังจากนั้น 3 วันบุคคลกลุ่มนี้ได้เกิดอาเพศวิบัติตกนั่งร้านหลังหักพังคนเกิดอุบัติเหตุมือขาดบางคนก็ไฟช็อตทำให้คนกลุ่มนี้เกิดอาเพศต่างๆนานาเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ท่านอาจารย์หนูกันภัยท่านเป็นคนหนึ่งไม่ค่อยพูดหรือพูดน้อยขนาดผมถามท่านคำท่านก็ตอบคำ ผมถามว่าพ่อภาวนาคาถาอะไรท่านตอบว่าพ่อภาวนาคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารพระพุทธเจ้าชนะมารนี้เวลามีมารหรือศัตรูจะมาปองร้ายพระแม่ธรณีจะขึ้นมาช่วยทันทีผมถึงบางอ้อว่าทำไมศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ผมจึงถามต่อว่าแล้วผู้ที่เคยอยู่สำหรับใต้ออกไปออกไม่ออกป่าวยังไม่กล่าวร้ายต่างๆทั้งร้องเรียนแต่ก็ทำอะไรก็ไม่ได้เลยท่านอาจารย์ได้ตอบว่าบุคคลเหล่านี้ที่ทำแบบนี้เพราะเสียผลประโยชน์เพื่อจะเรียกร้องความสนใจเท่านั้นเองครอบคนกลุ่มนี้ไปเปิดสำนักสักยันต์แข่งกับอาจารย์พ่อท่านตอบแบบนี้ผมเข้าใจเลยมันเป็นสัจธรรมของคนที่มีชื่อเสียงผมว่าความวิบัติและหายนะคงอยู่ใกล้ใกล้ตัวเขาแล้วล่ะครับ
หากกล่าวถึง ท่านอาจารย์หนู กันภัย ปรมจารย์สักยันต์ชั้น ”บรมครู” ซึ่งอุดมเพียบพร้อมด้วยด้านสรรพศิลปะ ด้านสรรพวิทยาคม อันเข้มขลัง ด้วยวัตรปฏิบัติ ที่เคร่งคัดในศีล ในสมาธิวิปัสนากรรมฐาน อันบรรลุแก่ชั้น “ญาณสมาบัตร” แล้วนั้น ผู้มีบุญญาบารมี ผู้แตกฉาน ผู้รู้แจ้ง ท่านหนึ่งที่บรรลุในพระคาถา “พระสูตรมหายันต์พระพุทธเจ้าปราบมาร”(สะท้อนกลับ) ผู้เขียนได้มีโอกาศ ศึกษาข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อภูมิความรู้ ศาสตร์แขนงวิชาพระคาถา ในอีกมุมหนึ่งที่หลงเหลือ และมีชื่อเสียงด้านหนุนดวง ประสบการณ์ พุทธคุณ พลิกกลับดวงชะตา
อาจารย์หนู กันภัย ท่านเมตตาให้ความรู้ด้านศาสตร์แขนงนี้ ไว้น่าสนใจมาก พระพุทธศาสนา กับ คนไทย เป็นสิ่งที่ผสานเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่ครั้ง พุทธกาล หลังจาก “สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพาน ไปกว่า ๒๕๐๐ ปีแล้ว จนถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติให้เข้าถึง พระสัมมาสัมโพธิญาณ คือ การปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน ขั้นสูง เพื่อกำหนดจิต ให้หลุดพ้นจากกิเลส ทั้งปวง ให้จิตใจสงบยึดมั่นให้พระธรรม
“ยันต์พระพุทธเจ้าปราบมาร”หรือ “ยันต์พระพุทธเจ้าชนะมาร” ปฐมบรมครูบูรพาจารย์โบราณกาล เจ้าของตำหรับตำรา กล่าวสืบต่อกันมา จากพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงวิปัสสนากรรมฐานใช้เจริญภาวนาสมาธิ โดยอาจารย์หนู กันภัย ผู้แตกฉานในบุญญาฤทธิ์ และวิชาคาถาพระพุทธเจ้าปราบมาร จนสำเร็จ เพราะฉะนั้น การฝึก ร่ำเรียนพระสูตรคาถานี้ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน ถึงขั้นญาณสมาบัตร เรียกว่าจิตละเอียดกายละเอียด (ถอดจิต หูดับ สังขาลดับชั่วขณะ)จึงสามารถเรียกสูตรอักขระเลขยันต์ฯได้ มหายันต์พระพุทธเจ้าปราบมาร เป็นการระลึกถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ พุทธเตชะบารมี สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์(สิทธัตถะ)ที่ทรงแสดงธรรมสยบเหล่าพญามารร้ายให้สิ้นฤทธิ์ อันมี “พระแม่ธรณีบีบมวยผม” เป็นพยานธรณี ก่อนที่จะทรงตรัสรู้เป็น”พระบรมศาสดา”ต่อมา ดังนั้นอำนาจพระพุทธคุณ “คาถาพระพุทธเจ้าปราบมาร” พุทธชัยมงคลคาถา หมายถึง คาถาว่าด้วยชัยชนะ ๘ ประการ อันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้า
๑. ชนะพญามารวสวัตตี ด้วยขันติบารมี
๒. ชนะอาฬวกยักษ์ ด้วยทานบารมี
๓. ชนะช้างนาฬาคิรี ด้วยเมตตานุภาพ
๔. ชนะโจรองคุลีมาล ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์แห่งปัญญา
๕. ชนะนางจิญจมาณวิกา ด้วยวิธีสงบระงับพระทัยอันงดงาม
๖. ชนะสัจจกะนิครนถ์ ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา
๗. ชนะพญานันโทปนันทนาคราช ด้วยฤทธิ์แห่งธรรม
๘. ชนะพกะพรหม ด้วยปัญญาธิคุณ
ด้วยอานุภาพพระพุทธคุณเป็นมงคล คาถาพระพุทธเจ้าปราบมาร ท่านอาจารย์หนู กันภัยเล่าว่า อาจารย์ใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสมาธิ อธิฐานจิตขออาราธนาอำนาจพุทธบารมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ในศาสตร์ด้านการลงอักขระเลขยันต์ จารมหายันต์ “พระพุทธเจ้าปราบมาร” (พระพุทธเจ้าชนะมาร) ใช้ปลุกเสกวัตถุมงคล ใช้สักยันต์ ใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์เพื่อปะพรม เป็นศิริมงคล ช่วยสะเดาะห์ คนที่ดวงตก ดวงขาด ให้พุ่งขึ้นได้ วิเศษนัก
ในสมัยก่อนอาจารย์หนู กันภัย สักยันต์ คาถาพระพุทธเจ้าปราบมาร อันศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์แต่โบราณ อาจารย์ฯมักจะใช้สวดมนต์ภาวนาทุกวัน มีพุทธคุณครอบคลุมวิเศษนัก เป็นมหาบุญญาฤทธิ์ แสงรัศมีสะท้อน เพชรชะหลีก เพชรชะกลับ ใครที่มีจิตอันเป็นอกุศล คิดร้าย แก่อาจารย์ฯ มักต้องด้วยเพศภัย กาลวิบัติ กาลวินาสสันตะโล อาภัพอับโชค ประสบแก่อันเป็นไป ด้วยจิตอันเร่าร้อนบ่มฤทัย ตกแก่ความต่ำคล้ำสิ้น เช่น ครั้งสำนักหลังเก่า มีภรรยาลูกศิษย์ผู้หนึ่ง นางติดฉินนินทราให้เสียหายต่อ อาจารย์ฯอันลุแก่วาจา ไม่ถูกไม่ควรไม่ดีงาม ถึงกาลโรคภัยโดยเร็วพลัน หมอยารักษามิหายขาด ต้องด้วยร่างกายอันสูญสิ้น ลูกศิษย์ทรพี คิดล้างครู ที่มีจิตอกุศล คิดร้าย แก่อาจารย์ครูบาอาจารย์ ย่อมตกแก่ เพศภัย ตกต่ำ ประกอบกิจการขาดทุนไร้ซึ่งผลกำไร ประสบแก่โรคภัยร้าย ทั้งหลายทั้งปวง เป็นต้น โดยอาจารย์ฯเองก็หาได้มีจิต คิดประสงค์แก่การนั้นไม่ ซึ่งเป็นการ สะท้อนกลับ ความอกุศลได้วิเศษนัก เป็น มหาพุทธบารมี แห่ง (ดวงตรัสรู้) พระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยแสงแห่งพระธรรม ด้วยคุณวิเศษแห่งตบะเตชะบุญญาฤทธิ์ ทรงมีชัยชนะเหนือหมู่มารผจญทั้งปวง

(อาจารย์หนู กันภัย ฝากเตือนมายังศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้ระวังของปลอมยันต์ 5 แถว ซึ่งระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ พวกอาจารย์จอมปลอมพวกนี้ได้อาศัยชื่อ อ.หนูและลายสักต่างๆเอาไปหลอกลวงประชาชน อ้างว่าเป็นของอาจารย์หนู กันภัย โดนหลอกลวงทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเตือนมาให้ทราบทั่วกันว่ายันต์ 5แถวของปลอมกำลังระบาดหนัก ถ้าจะสักของแท้ให้มาที่ สำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัยโดยตรง
เบอร์โทร.02-975-2799,089-696-9199,088-0899935
สำนักสักยัน อาจารย์หนู กันภัย
95/5 หมู่ 1 หมู่บ้านพูลศรี ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
0


สำนักสักยันต์ อาจารย์หนู กันภัย
95/5  หมู่ 1  หมู่บ้านพูลศรี ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

Tel : สำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัย

 0-2102-1719 , 0-29752799 , 08-9696-9199 , 08-9484-2999

Line ID 1: 4940000

Line ID 2: 0894942999

Line ID 3: Orra95

E-mail: aor.kanpai2555@gmail.com
 

 
  
view