หน้าแรก ประวัติอาจารย์ สักยันต์ วัตถุมงคล ภาษาจีน ข่าวสาร ประมวลภาพ สังคมออนไลน์ ติดต่อเรา

ยันต์นะมหาสำเร็จ กินไม่รู้สิ้นหนึ่งเดียวต้อง อาจารย์หนู กันภัย เท่านั้น

ยันต์นะมหาสำเร็จ กินไม่รู้สิ้นหนึ่งเดียวต้อง อาจารย์หนู กันภัย เท่านั้น
อาจารย์หนู กันภัยได้สัก นะมหาสำเร็จกินไม่รู้สิ้น ซึ้งเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปแล้ว ที่ไปที่มาของยันต์นะมหาสำเร็จกินไม่รู้สิ้น ท่านอาจารย์หนู กันภัย ท่านได้ชำระปรับปรุงแก้ไขมาจากยันต์หนุนดวงห้าแถว โดยท่านอาจารย์ได้ศึกษารายละเอียดแล้วพบว่าในแถวที่สี่ของยันต์หนุนดวงห้าแถว มีกำลังอำนาจพระพุทธคุณทางมหาสำเร็จ ส่งเสริมให้สำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภ ความสำเร็จสูงสุด
สรุปได้ว่ายันต์นะมหาสำเร็จ กินไม่รู้สิ้นของอาจารย์หนู กันภัย ก็มาจากยันต์ห้าแถวหนุนดวง เป็นตอนหนึ่งของยันต์ในแถวที่สี่ จากพระสูตรแห่งมหาสำเร็จ ถือคติตามฤกษ์ดวงตรัสรูของพระพุทธเจ้า โดยท่านอาจารย์หนู กันภัย ได้เข้าสมาธิตั้งจิตสงบ นั่งวิปัสนากรรมฐาน ขั้นญาณสมาบัตร (ทิ้งสังขาลชั่วขณะ เป็นวิปัสสนาขั้นสูง สมาบัตร ๘ กรรมฐานขั้นที่ ๔)เพื่อเพ้งพินิจพิจารณาพระสูตรในแถวที่สี่ในพระสัมมาสัมโพธิญาน อย่างละเอียดเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่ามีพุทธคุณทางมหาสำเร็จ เป็นพุทธบารมีที่พระมหาสมณโคดม(สิทธัตถะ) ทรงศีลบริสุทธิ์ เพื่อตั้งจิตอธิฐานเสี่ยงทายขอให้สิ่งที่ทรงกระทำบำเพ็ญเพียรธรรมก่อนที่พระองค์ท่านจะตรัสรู้เป็น”พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”นั้นประสพความสำเร็จ (ดวงตรัสรู้) อาจารย์หนู กันภัย จึงตั้งจิตอันบริสุทธิอาราธนาอัญเชิญพระสูตรในแถวที่สี่ มาชำระถอดแปลงแก้ไขเป็นลายยันต์ แล้วปลุกพระคาถาบุญฤทธ์โดยอาจารย์หนู กันภัย เรียกว่า”ยันต์นะ มหาสำเร็จกินไม่รู้สิ้น”เป็นมหายันต์ที่สามารถส่งผลให้เกิดพุทธคุณทางโชคลาภ ความสำเร็จและอาจารย์หนู กันภัย ใช้เป็นยันต์ประจำตัวและใช้เสกน้ำมนต์พรมให้แก่ลูกศิษย์ รวมทั้งเจิมสิ่งต่างๆแม้กระทั้งการสักยันต์ การสร้างวัตถุมงคล และอีกมากมาย เป็นลายยันต์ที่ลูกศิษย์ส่วนใหญ่ให้ความนิยมเพราะสักไปแล้วต่างพบกับประสบการณ์แห่งโชคลาภความสำเร็จ
ยันต์นะมหาสำเร็จ อาจารย์หนู กันภัย มักจะสักไว้ที่สูงของร่างกาย เช่น ต้นคอ หัวไหล่ หน้าอก(สำหรับผู้ชาย) กลางลำตัว พุทธลักษณะยันต์ มีขนาดเล็ก มี 2 พิมพ์ เป็น กลุ่มยันต์ ตัวอักขระขอมย่อมๆ แวดล้อมด้วย อุณาโลม เบื้องซ้าย และขวา วิจิตรงดงาม เป็นมหายันต์ที่ลูกศิษย์ทุกคนควรมีไว้
เพราะท่านอาจารย์หนู ท่านเน้นหนักการสักยันต์ด้านหนุนดวง โชคลาภแห่งความสำเร็จ เพราะยันต์นี้เป็นของมงคลสูงยิ่ง เป็นของคุณพระคุณเจ้า อาจารย์หนู ท่านแนะนำว่า หากเป็นวัตถุมงคล เช่น ผ้ายันต์ หรือเหรียญบูชา ให้เรานำใส่มือพนมไว้ สวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาขอพร ก่อนนอนทุกวัน เสร็จแล้วใส่ไว้ใต้หมอนหนุนหรือปลอกหมอนใต้ศรีษะ แล้วนอนหลับ เสมือนมีคุณวิเศษแห่งดวงประสูตร ตรัสรู้พระพุทธเจ้า หนุนนำ ค้ำยันดวงชะตา เป็นศิริมงคล โชคลาภ บารมี วาสนา เมตตา สุดคณานับ และยังปราศจากฝันร้าย ภูตผี วิญญาณร้าย คุณไสย คุณการกระทำย้ำยี ลมเพลมพัด เพศภัยร้าย ได้อย่างน่าอัตจรรย์ การที่จะเข้ารับการสักยันต์นะมหาสำเร็จ ให้บังเกิดผล ควรต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม หมั่นทำบุญ ทำกุศล ระลึกถึงคุณพระ คุณบิดามารดา คุณครูบาจารย์ เสมอ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ปราศจากสัมมาทิตถิ ทั้งปวง ขยันหมั่นเพียรในการงานอาชีพ ผู้เขียนเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า ผลแห่งกุศลความดีนั้นย่อมบังเกิด อำนาจพระพุทธคุณ แห่งมหายันต์นะมหาสำเร็จ เป็นแน่แท้ สำหรับคนที่สัก ยันต์นะมหาสำเร็จ แล้วประพฤติตนไม่สมควรแก่ ศีลธรรม อันดีงาม พระพุทธคุณแห่งมหายันต์นะมหาสำเร็จ ย่อมไม่อาจบังเกิดผลแก่ ท่านได้ เป็นชีวิตเท่าเดิม หรือแย่ลง ฉะนั้น ผลลัพท์แต่ละคนจึงมีความไม่เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับศีลธรรมในใจท่านเอง คนที่สักไปแล้วได้ผลลัพท์ ประสบความสำเร็จ ในชีวิตครอบครัว มีมากมาย เพราะ อาจารย์หนู ท่านจะสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีศีลธรรมเสมอ

(อาจารย์หนู กันภัย ฝากเตือนมายังศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้ระวังของปลอมยันต์ 5 แถว ซึ่งระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ พวกอาจารย์จอมปลอมพวกนี้ได้อาศัยชื่อ อ.หนูและลายสักต่างๆเอาไปหลอกลวงประชาชน อ้างว่าเป็นของอาจารย์หนู กันภัย โดนหลอกลวงทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเตือนมาให้ทราบทั่วกันว่ายันต์ 5แถวของปลอมกำลังระบาดหนัก ถ้าจะสักของแท้ให้มาที่ สำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัยโดยตรง
เบอร์โทร.02-975-2799,089-696-9199,088-0899935
สำนักสักยัน อาจารย์หนู กันภัย
95/5 หมู่ 1 หมู่บ้านพูลศรี ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
0


สำนักสักยันต์ อาจารย์หนู กันภัย
95/5  หมู่ 1  หมู่บ้านพูลศรี ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

Tel : สำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัย

 0-2102-1719 , 0-29752799 , 08-9696-9199 , 08-9484-2999

Line ID 1: 4940000

Line ID 2: 0894942999

Line ID 3: Orra95

E-mail: aor.kanpai2555@gmail.com
 

 
  
view