หน้าแรก ประวัติอาจารย์ สักยันต์ วัตถุมงคล ภาษาจีน ข่าวสาร ประมวลภาพ สังคมออนไลน์ ติดต่อเรา

เชื่อยันต์5แถวหนุนดวงช่วยให้ดีขึ้น

เชื่อยันต์5แถวหนุนดวงช่วยให้ดีขึ้น

ปาฏิหาริย์จากประสบการณ์จริง

เชื่อยันต์5แถวหนุนดวงช่วยให้ดีขึ้น

                 นาย จิรเดช  ฉวีศักดิ์ ได้เล่าถึงเรื่องอัศจรรย์ให้เราฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ว่าแต่เดิมนั้น ตนเองเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเปิ่น ขณะที่หลวงพ่อท่านยัง ไม่มรณภาพนั้น ในอดีตที่ผ่านมาตนเองได้เข้าหาแทบทุกวันและไปอยู่ที่ วัดครั้งละนานๆ เพราะถือว่าหลวงพ่อเป็นที่พึ่งทางใจ และทำให้ตนเอง มีชีวิตที่ดีขึ้น จากที่แต่เดิมนั้นคิดจะฆ่าตัวตายมาก็หลายครั้ง มีอยู่วันหนึ่ง หลวงพ่อเปิ่นท่านได้กล่าวกับผมว่าท่านจะหาวันที่ดีเพื่อที่จะอาบน้ำมนต์ให้และ เมื่อถึงวันที่ท่านนัดหมาย จำได้เพียงว่าเป็นวันจันทร์ หลวงพ่อท่าน ได้อาบน้ำมนต์ให้ผมและมีป้าเหลียวและผู้ใหญ่สมานเป็นคนที่คอยดู แลผมอย่างตลอดเวลา           

                หลวงพ่อท่านอบรมให้เป็นคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลา แต่ครั้นเมื่อ สิ้นบุญหลวงพ่อยอมรับว่าตนเองนั้นเหมือนลูกที่ขาดพ่อขาดที่พึ่งทางใจ  แต่ครั้นเมื่อได้เข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์หนู เพียงแค่ไม่ถึง 3 เดือน อาจารย์ท่านเมตตาได้สักยันต์หนุนดวงและจิ้งจกชั้นพรหมรวมถึงถุงเงินถุงทองเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากในชีวิตผม... ชีวิตของผมเองนั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก

                  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงานและครอบครัว ทุกอย่างไปได้ด้วยดีไม่มีติดขัดจนกระทั่งแฟนผม เองหลังจากที่ได้เข้ามาที่สำนักก็ยังมีความศรัทธาในอาจารย์ และอาจารย์ ได้สักยันต์ 5 แถวหนุนดวงให้ เพื่อที่จะช่วยกันหาเงินและครอบครัว จะได้มีความสุขต้องยอมรับว่าหากเชื่อ ตามคำสอนของอาจารย์คือหมั่น สวดมนต์ไหว้พระซึ่งผมทำทุกคืน

                    และทุกเช้าเป็นนิจไม่เคยขาดเพราะนิสัย ผมแต่เดิมมานั้น  ผมชอบการเข้าวัดกราบพระอยู่แล้วเป็นทุนเดิมและทุกครั้ง ที่ผมไหว้พระผมขอเพียงอย่างเดียวคือให้ครอบครัวผมมีความสุข และคิดถึง อาจารย์ตลอดเวลา หรืออาจจะเป็นเพราะอานิสงส์ของผมที่ได้ทำมาโดย ตลอดก็เป็นไปได้ชีวิตผมถึงเจริญขึ้น แต่เดิม นั้นครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่จัดว่า มีฐานะจนกระทั่งมา เมื่อยุคฟองสบู่แตก

                       ชีวิตและธุรกิจของผมมีปัญหาทุกอย่าง ในครอบครัวนั้นเปลี่ยนไป เงินทองที่ เคยได้ใช้สอยก็ฝืดเคืองต้อง ประหยัดลงไปเป็นอย่างมาก ไม่สามารถที่จะหยิบยืม ใครได้เพื่อนฝูงหนีหน้า ไปหมด เหลือเพียงแต่ ญาติพี่น้องที่ยังพอที่ จะเข้าใจผมอยู่บ้าง ยอมรับว่าลำบากมาก จริงๆ แต่ปัจจุบันนี้ ชีวิตของผมและครอบครัวดีขึ้น... คิดหวังสิ่งใดก็ได้อย่างที่หวัง และผมเชื่อว่าที่ผมได้ดีทุกวันนี้นั้นเพราะอาจารย์หนู ท่านเมตตาสักให้ผมและแฟนจนกระทั่งได้ดีขึ้นมาทุกวันนี้

....................................................................

                นาย จิรเดช  เล่าให้ทีมงานมงคลโสฬสฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ว่าแต่เดิมนั้น ตนเองเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเปิ่น ขณะที่หลวงพ่อท่านยัง ไม่มรณภาพนั้น ในอดีตที่ผ่านมาตนเองได้เข้าหาแทบทุกวันและไปอยู่ที่ วัดครั้งละนานๆ เพราะถือว่าหลวงพ่อเป็นที่พึ่งทางใจ และทำให้ตนเอง มีชีวิตที่ดีขึ้น จากที่แต่เดิมนั้นคิดจะฆ่าตัวตายมาก็หลายครั้ง มีอยู่วันหนึ่ง หลวงพ่อเปิ่นท่านได้กล่าวกับผมว่าท่านจะหาวันที่ดีเพื่อที่จะอาบน้ำมนต์ให้และ เมื่อถึงวันที่ท่านนัดหมาย จำได้เพียงว่าเป็นวันจันทร์ หลวงพ่อท่าน ได้อาบน้ำมนต์ให้ผมและมีป้าเหลียวและผู้ใหญ่สมานเป็นคนที่คอยดู แลผมอย่างตลอดเวลา

                หลวงพ่อท่านอบรมให้เป็นคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลา แต่ครั้นเมื่อ สิ้นบุญหลวงพ่อยอมรับว่าตนเองนั้นเหมือนลูกที่ขาดพ่อขาดที่พึ่งทางใจ

                แต่ครั้นเมื่อได้เข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์หนู เพียงแค่ไม่ถึง 3 เดือน อาจารย์ท่านเมตตาได้สักยันต์หนุนดวงและจิ้งจกชั้นพรหมรวมถึงถุงเงินถุง- ทองเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากในชีวิตผม... ชีวิตของผมเองนั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงานและครอบครัว ทุกอย่างไปได้ด้วยดีไม่มีติดขัดจนกระทั่งแฟนผม เองหลังจากที่ได้เข้ามาที่สำนักก็ยังมีความศรัทธาในอาจารย์ และอาจารย์ ได้สักยันต์ 5 แถวหนุนดวงให้

                 เพื่อที่จะช่วยกันหาเงินและครอบครัว จะได้มีความสุขต้องยอมรับว่าหากเชื่อ ตามคำสอนของอาจารย์คือหมั่น สวดมนต์ไหว้พระซึ่งผมทำทุกคืนและทุกเช้าเป็นนิจไม่เคยขาดเพราะนิสัย ผมแต่เดิมมานั้น  ผมชอบการเข้าวัดกราบพระอยู่แล้วเป็นทุนเดิมและทุกครั้ง ที่ผมไหว้พระผมขอเพียงอย่างเดียวคือให้ครอบครัวผมมีความสุข และคิดถึง อาจารย์ตลอดเวลา หรืออาจจะเป็นเพราะอานิสงส์ของผมที่ได้ทำมาโดย ตลอดก็เป็นไปได้ชีวิตผมถึงเจริญขึ้น

                  แต่เดิม นั้นครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่จัดว่า มีฐานะจนกระทั่งมา เมื่อยุคฟองสบู่แตก ชีวิตและธุรกิจของผมมีปัญหาทุกอย่าง ในครอบครัวนั้นเปลี่ยนไป เงินทองที่ เคยได้ใช้สอยก็ฝืดเคืองต้อง ประหยัดลงไปเป็นอย่างมาก ไม่สามารถที่จะหยิบยืม ใครได้เพื่อนฝูงหนีหน้า ไปหมด เหลือเพียงแต่ ญาติพี่น้องที่ยังพอที่ จะเข้าใจผมอยู่บ้าง ยอมรับว่าลำบากมาก จริงๆ

                  แต่ปัจจุบันนี้ ชีวิต ของผมและครอบครัว ดีขึ้น... คิดหวังสิ่งใดก็ได้ อย่างที่หวัง และผมเชื่อ ว่าที่ผมได้ดีทุกวันนี้นั้นเพราะอาจารย์หนู ท่านเมตตาสักให้ผมและแฟน จนกระทั่งได้ดีขึ้นมาทุกวันนี้         

 


สำนักสักยันต์ อาจารย์หนู กันภัย
95/5  หมู่ 1  หมู่บ้านพูลศรี ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

Tel : สำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัย

 0-2102-1719 , 0-29752799 , 08-9696-9199 , 08-9484-2999

Line ID 1: 4940000

Line ID 2: 0894942999

Line ID 3: Orra95

E-mail: aor.kanpai2555@gmail.com
 

 
  
view